..τέχνη δεν είναι να απεικονίζουμε τα ωραία πράγματα,

αλλά να απεικονίζουμε ωραία τα πράγματα..