Βλέποντας χωρίς χρώμα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε την φωτογραφία πέρα από τα όρια και τις αντικειμενικές συνθήκες. Μέσα από την παλέτα του άσπρου και του μαύρου, δίνεται μια ελεύθερη ερμηνεία, απαλλαγμένη από οτιδήποτε ρεαλιστικό.IMG_1796-EFFECTSIMG_1627-EFFECTSIMG_1432-EFFECTSIMG_1478-EFFECTS