Γαλήνη

Όλες μας οι πράξεις, οι δραστηριότητές μας, οι ενέργειές μας έχουν στόχο να βρούμε τη γαλήνη, να αποκτήσουμε ψυχική ηρεμία και αταραξία. Ωραία λέξη η σημερινή, ανάγεται… Read more «Γαλήνη»