Κλείνω τα μάτια.. η καρδιά μου χτυπά.. εκεί ανάμεσα.. στα ανοιχτά φτερά σου και γεύεται λίγη από την ελευθερία σου.. (Ντόρα Κ.)